Aquesta empresa disposa d’una barca de pesca dedicada al arrastre com a mètode de pesca.

El principal material utilitzat, són la xarxa de pesca, el cablejat que va lligat a la xarxa, galledes per a congelats per conservar els productes i la participació de 4 tripulants, repartits en 1 patro de basco, 1 mecànic i 2 a coberta